Zaměstnanci jsou nám největší oporou. My ve společnosti Keller jsme přesvědčení, že právě různorodý pracovní tým je hlavním aspektem dlouhodobého úspěchu.

Společnost Keller se snaží chovat jako různorodý a inkluzivní zaměstnavatel. Dodáváme odvahu zaměstnancům využívat celý svůj potenciál a podávat špičkový výkon.

Budujeme prostředí, kde má každý zaměstnanec stejnou možnost pro přístup k příležitostem, které naše firma nabízí.

Náš úspěch tvoří společné zkušenosti a různé úhly pohledů zaměstnanců. Je pro nás nesmírně důležité právě tuto různorodost umět zapojovat do každodenních činností a využívat nové podněty a inovativní řešení ve stále náročnějším prostředí.

Náš zájem o inkluzi

Různorodým a inkluzivním pracovním prostředím chceme:

Diverse Keller employees meeting around a table

Zlepšovat zodpovědný přístup k inkluzi cílevědomým způsobem vedení

Posilujeme povědomí našich vedoucích zaměstnanců, aby v této oblasti mohli odvádět špičkový výkon.

Female Keller project manager talking with colleagues

Naslouchat zaměstnancům a aktivně je zapojovat do různých činností

Prostřednictvím zájmových skupin vedených zaměstnanci a tvořením příležitostí k jejich dalšímu zapojování.

Female rig operator on a Keller site in Africa

Investovat do našich zaměstnanců

Vytváříme prostředí vhodné pro kontinuální vzdělávání a rozvoj; zaměstnance podporujeme, aby dokázali využívat celý svůj potenciál.

Keller employees at a recruitment fair

Neustále se vyvíjet, abychom byli žádaným zaměstnavatelem

Cílem je být zajímavý, inspirativní zaměstnavatel, který umí podporovat skupiny různorodých talentů.

Keller employees looking at plans on site

Uzavírat partnerství se stejně smýšlejícími organizacemi

Abychom byli součástí změn, které probíhají v našem oboru.

Keller employee with dragon celebrating Lunar New Year

Ocenit nejen všechny odlišnosti, ale i to, co nás spojuje

Prostřednictvím globálních zážitků a událostí, které reprezentují široké spektrum našich zaměstnanců.

Slovo generálního ředitele

„Za námi ve společnosti Keller je vidět bohatá a úspěšná historie, jejímž hnacím motorem je vášeň, odhodlání a nadšení tisíců zaměstnanců, kteří jsou součástí našeho týmu po celém světě. Ale každý z nás je zároveň jako jednotlivec sám sebou a my chceme mít jistotu, že právě každý zaměstnanec cítí ocenění a uznání; že je mu nasloucháno bez ohledu na zázemí, identitu nebo okolnosti. Naše síla spočívá v různých pohledech, nápadech a podpoře zaměstnanců. Vědomě podnikáme kroky na podporu různorodosti a inkluze a tím posouváme naši společnosti a obor stavebnictví dále dopředu.“
Mike Speakman
Generální ředitel

Náš příběh

Keller employees on a site in ASEAN

Mezinárodní týmy

Spolupráce na stavbách
Spolupráce na stavbách
Spolupráce na stavbách
Spolupráce na stavbách
Zjistit více
female Keller project manager working on site

Inspirativní ženy

Tvoří náš svět
Tvoří náš svět
Tvoří náš svět
Tvoří náš svět
Zjistit více
Keller Women in Construction logo

Networking mezi zaměstnanci

Podporovat nový způsob myšlení a nové nápady
Podporovat nový způsob myšlení a nové nápady
Podporovat nový způsob myšlení a nové nápady
Podporovat nový způsob myšlení a nové nápady
Zjistit více
Lady holding candle for Diwali

Oslavovat společně

Rozpoznat, které svátky jsou pro naše zaměstnance důležité
Rozpoznat, které svátky jsou pro naše zaměstnance důležité
Rozpoznat, které svátky jsou pro naše zaměstnance důležité
Rozpoznat, které svátky jsou pro naše zaměstnance důležité
Zjistit více
Keller family

Podpora rodičů

Během pandemie Covid-19
Během pandemie Covid-19
Během pandemie Covid-19
Během pandemie Covid-19
Zjistit více
Keller Company Secretary one of top 100 women in engineering

Vliv na průmysl

S cílem posunout kupředu různorodost a inkluzi
S cílem posunout kupředu různorodost a inkluzi
S cílem posunout kupředu různorodost a inkluzi
S cílem posunout kupředu různorodost a inkluzi
Zjistit více