Mikropiloty jsou štíhlé prvky hlubinného zakládání, které pro přenos zatížení běžně využívají ocelové trubky nebo vysokopevnostní závitové tyče.

Mikropilota je tvořena hlavou, dříkem a kořenem. Hlava slouží k přenosu tlakových či tahových zatížení. Dřík přenáší zatížení přes neúnosné vrstvy zeminy do kořene mikropiloty, který slouží k distribuci zatížení do okolní zeminy či horniny.

Mikropiloty

Běžné využití

Přenos zatížení do podloží
Vytvoření podpory základové konstrukci většiny druhů staveb
Zvyšení únosnosti podzákladí
Podchytávání základů

Proces

Do navržené hloubky se provede vrt průměru zpravidla max. 250 mm. Vrt je v závislosti na soudržnosti vrtaného materiálu pažený či nepažený. Pažení vrtu může být v celé jeho délce nebo je ukončeno při dosažení soudržné vrstvy.

Výztužný ocelový prvek je vkládán do vrtu vyplněného cementovou suspenzí. Poté je prováděna zpravidla vzestupná injektáž kořene a následně i případné další reinjektáže cementovou suspenzí.

Únosnost závisí jednak na průměru a délce mikropiloty (kořene) a na vlastnostech základové půdy, kam se zatížení přenáší. 

Výhody

Dobře odolává tlakovým i tahovým zatížením
Může být provedena v místech s omezeným přístupem a malým pracovním prostorem při minimálním omezení provozu okolních objektů
Zmírňuje obavy spojené s provedením horší kvality pilot v méně únosných vrstvách
Může být kombinována s jinými technologiemi pro dosažení cenově výhodného a efektivního řešení

Kontrola kvality

Keller provedl velké množství zatěžovacích zkoušek v různých geologických podmínkých a tím získal značné zkušenosti pro vlastní návrhy mikropilot.