Keller již realizoval práce speciálního zakládání u malých i velkých projektů pro tisíce soukromých osob, developery i generální dodavatele.

Příklady řešení pro tento sektor

Můžeme pro Vás navrhnout řešení pro další rozvoj brownfields a území zasažených kontaminací půdy