V rámci našeho závazku podporovat různorodé a inkluzivní pracovní prostředí aktivně podporujeme tzv. networking mezi zaměstnanci.

V Severní Americe jsme spustili v rámci networkingových projektů první síť kontaktů mezi ženami - Keller Women in Construction (KWIC)

KWIC nabízí ženám příležitost vyměňovat si zkušenosti, myšlenky a nápady za účelem podpory profesního rozvoje v rámci naší organizace a ve stavebnictví.

Z důvodu podpory inkluze, hledání nových zaměstnanců a kariérního rozvoje sponzoruje KWIC akce jako jsou webináře o profesním rozvoji, setkávání v rámci networkingu, kontakty s místními školami a mentoring.

Řídící výbor je složen z kolegyň a kolegů, kteří vykonávají řadu úkolů; od technického zaměření přes lidské zdroje až po komunikaci a marketing. Podporují ho i vedoucí zaměstnanci z týmu severoamerické společnosti Keller.

James Hind, prezident společnosti Keller Severní Amerika, uvedl: „I když se věnujeme různorodosti a inkluzi, ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny jak mezi zaměstnanci společnosti Keller, tak ve stavebnictví jako celku. Pevně ​​věřím, že vytvoření KWIC je důležitým krokem k řešení tohoto problému a bude jej plně podporovat “.