Trysková injektáž (Soilcrete®) patří k nejuniverzálnějším technologiím zlepšování zemin a utěsnění podzákladí. Těleso tryskové injektáže lze realizovat nejrůznějších tvarů a využít k rozličným účelům.

Trysková injektáž (Soilcrete®)

Běžné využití

Podchycení objektů
Zajištění stavebních jam
Těsnění stavební jam a jiných konstrukcí

Proces

Soilcrete®  (trysková injektáž) je metoda zlepšování vlastností základové půdy. Vysokorychlostní paprsek cementové suspenze nebo vody rozrušuje zeminu v okolí vrtu a současně dochází k jejich mísení. Přebytečná část této tekuté směsi odchází vrtem směrem vzhůru pryč a směs zeminy s cementovou suspenzí, která zůstává v podloží postupně ztvrdne.

Soilcrete® lze provádět třemi metodami dle vlastností zeminy a požadavků projektu: Jednofázová s jedním nebo více paprsky; dvoufázová s jedním nebo více paprsky obalenými vzduchovou ochranou;  třífázová s jedním nebo více vodními paprsky obalenými vzduchovou ochranou a souběžnou cementovou injektáží.

Prvky tryskové injektáže Soilcrete® jsou vytvářeny v různých geometrických tvarech v závislosti na pohybu vrtných tyčí a mohou být různě kombinovány a rozšiřovány (plný sloup, půlsloup, lamela).

Pevnost materiálu trysková injektáže je dána množstvím cementu a také podílem a charakterem původní zeminy ve vlastním tělese tryskové injektáže.

Výhody

Vhodná metoda do téměř všech druhů zemin od jílu po hrubý štěrk
Provádění prací ve stísněných poměrech (např. sklep)
Schopnost obejít podzemní překážky jako inženýrské sítě, apod.
Může být prováděna v libovolných hloubkách (bez ovlivnění hlubších či mělčích vrstev)
Často vede ke zkrácení doby výstavby
Lze provést bez narušení či přerušení běžného provozu (např. budovy)

Kontrola kvality

Společnost Keller stála u počátků této technologie, v roce 1979 ji představila na německém trhu a v současnosti ji již využívá po celém světě. Díky neustálému výzkumu, inovacím a zároveň investicím do našeho vybavení máme v této oblasti největší podíl na trhu a současně disponujeme nejvyspělejší technologií (např. kontrolní metoda ACI pro stanovení průměru sloupu tryskové injektáže).

Acoustic Column Inspector® (ACI®)

Vedle mechanických vlastností je také velmi nutné ověřit průměr prováděného sloupu tryskové injektáže. Kromě obvyklých metod, jako jsou odkopání provedeného sloupu, jádrové odvrty, vyvinula firma Keller unikátní, vlastní patentovanou metodu, která umožňuje optimální přizpůsobení výrobních parametrů daným geologickým podmínkám.

 

ACI Gajdošova Brno

Takzvaný Acoustic Column Inspector® (ACI®) je metoda, která přes piezosenzory zaznamenává vibrace způsobené injektážním paprskem na zabudované kalibrační tyči. Dosah paprsku je pozorovatelný jak akusticky tak opticky. Unikátní v kontrole kvality sloupu tryskové injektáže je také možnost prokázání napojení sloupu se stávajícími prvky jako jsou vrtané piloty, štětovnice nebo stávající zdivo.