Věříme, že naší činností nebo poskytovanými službami nevzniká nikomu žádná újma. Nejvyšším cílem je nulový počet nehod, kterého se snažíme dosáhnout efektivním managementem v oblasti BOZP během všech pracovních činností.

Všem nehodám se dá předcházet

Věříme, že všem úrazům či nemocem z povolání je možné předejít. 

Neopakovat stejné chyby

Snažíme se neustále eliminovat příčiny nehod a také rizika, abychom se z každé události poučili a již ji nikdy neopakovali.

Bezpečnostní standardy

Neustále kontrolujeme, abychom dodržovali nejvyšší standardy v otázce zdraví, bezpečnosti a také postupy pro práci se správným nářadím a strojním vybavením. 

Právo zastavit práci

Všichni jsou povinni upozornit na nebezpečnou činnost; každý jednotlivec má právo bez jakýchkoliv následků zastavit práce, pokud jsou nebezpečné.

Management BOZP

Manažeři a nadřízení pracovníci zodpovídají za bezpečnost svých podřízených. Zároveň se od nich očekává efektivní způsob vedení v oblasti BOZP.