Naši zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a konkurenti nás znají a respektují pro vysoké standardy v otázce poctivosti, čestnosti a bezúhonnosti.

Protože jde o vysoce důležité téma, zavedli jsme Kodex chování s minimálními požadavky na všechny zaměstnance bez ohledu na pracovní pozici. Ukazujeme tak našim zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že se na nás mohou spolehnout, protože v otázce poctivosti, čestnosti a bezúhonnosti dodržujeme nejvyšší možné  standardy. Kodex chování přispívá i k tomu, že můžeme být hrdí na způsob naší práce a dělat rozhodnutí, která náš činí úspěšnými.

Základem našeho Kodexu chování je fakt, že jednáme vždy podle práva. Více na webových stránkách Keller Group Plc Other languages | Keller Group plc 

Zásady, podle kterých pracujeme:

Keller Think Safe logo on site

Staráme se o zdraví a bezpečnost všech zúčastněných

Věříme, že naší prací nikomu nepůsobíme škodu – každý má být v bezpečí a v pořádku.

Employees from around the globe at a videoconference

Podporujeme práva našich zaměstnanců i jejich odlišnost

Ceníme si, podporujeme a chráníme práva a důstojnost každého jednotlivce, proto se snažíme se všemi jednat s plným respektem.

Employees at daily site meeting

Dodržujeme poctivé a etické chování

Jednáme vždy upřímně, poctivě dodržujeme zákony - proto nám každý může důvěřovat.

Man in safety boots walking a line

Vyhýbáme se úplatkům a korupci

Vždy si ověřujeme, že se nás téma úplatků a korupce netýká - získáváme projekty férovou cestou. Všichni vědí, že naše rozhodnutí činíme ze správných důvodů.

Keller's intranet on a mobile phone

Komunikujeme otevřeně a zodpovědně

Komunikujeme otevřeně, poctivě, jasně a zodpovědně.

Praha

Pracujeme podle místních zvyklostí

Jednáme zodpovědně a s respektem vůči místním zvyklostem, protože jsme jejich nedílnou součástí.

Installing foundations for a wind farm

Chráníme životní prostředí

Respektujeme a minimalizujeme náš vliv na životní prostředí, abychom ho zachovali pro budoucí generace.

Employees discussing Ritz Carlson project

Zasazujeme se o správné věci

Ozveme se, pokud máme pocit, že jsou naše zásady podkopávány.

On site with a customer

Poskytujeme zákazníkům vynikající servis; spolupracujeme úzce s našimi dodavateli, aby zůstaly zachovány naše standardy

Pracujeme tak, aby byli naši zákazníci spokojení; snažíme se předčít jejich očekávání, aby s námi chtěli spolupracovat i nadále. Budujeme si vztahy s dodavateli, kteří chápou zásady a standardy, podle kterých pracujeme.