Keller navrhuje a dodává efektivní, cenově optimální geotechnická řešení pro průmyslové stavby.

Příklady řešení pro tento sektor

Naše zkušenosti s veškerými konstrukcemi pomáhají zajistit bezpečnou a efektivní dodávku prací. Během provádění se snažíme omezit Vás v činnosti zcela minimálně.
Naše technologie umí nabídnout řešení sedání v objektech s velmi citlivým strojním vybavením
Námi realizované práce probíhají často v prostorách se zhoršeným přístupem. Naše pracovní skupiny jsou na práce v takových podmínkách připraveny
Umíme rychle zareagovat a zajistit nestabilní konstrukci, aby Vaše zařízení bylo co nejdříve opět v provozu