Proč pracovat u nás?

Jsme hrdí, že u nás pracuje mnoho vynikajících a zkušených odborníků, které motivuje naše firemní kultura a možnost karierního růstu.

Profesní růst a další vzdělávání

Nabízíme možnost různých i zahraničních školení a učení "přímo na stavbě"
Nabízíme možnost různých i zahraničních školení a učení "přímo na stavbě"
Nabízíme možnost různých i zahraničních školení a učení "přímo na stavbě"
Nabízíme možnost různých i zahraničních školení a učení "přímo na stavbě"
Zjistit více

Naše pracovní prostředí

I přes velikost naší společnosti udržujeme nejen pracovní, ale i rodinnou atmosféru
I přes velikost naší společnosti udržujeme nejen pracovní, ale i rodinnou atmosféru
I přes velikost naší společnosti udržujeme nejen pracovní, ale i rodinnou atmosféru
I přes velikost naší společnosti udržujeme nejen pracovní, ale i rodinnou atmosféru
Zjistit více

Dobrými důvody pro práci v našem kolektivu jsou:

Významné projekty

Těší nás, že jsme součástí náročných a zajímavých projektů v dnešním geotechnickém prostředí a že můžeme využívat nejnovější strojní vybavení a technologie.

Profesní růst a další vzdělávání

Kromě možnosti učit se “za chodu” prací na významných projektech v oblasti geotechniky nabízíme celou řadu školení a možností dalšího osobního růstu, čímž pomáháme našim zaměstnancům rozvíjet plně vlastní potenciál.

Armokoš

Skutečná zodpovědnost

Firemní struktura a interní pravidla nám umožňují, aby měli vedoucí pracovníci již v rané fázi kariéry značnou odpovědnost. Lidé tak mají vysokou motivaci; i to nám pomáhá získávat a udržovat si největší talenty našeho oboru.

Konkurenční odměňování a projev uznání

Nabízíme konkurenční způsob odměňování a v mnoha pracovních pozicích i finanční motivaci pro lepší  výkon. Skvělý výkon umíme ocenit v nejrůznějších podobách, a to nejen formou finanční odměny.

Zdraví, bezpečnost a dobrý pocit

Záleží nám na tom, aby se každý, kdo u nás nebo pro nás pracuje, dostal na konci pracovního dne domů bezpečně a ve zdraví. Vedoucí pracovníci jsou důslední při plnění zásadních cílů v otázce BOZP, jakými jsou nulový počet nehod a z nich plynoucí pracovní neschopnost.

Sociální odpovědnost

Uvědomujeme si, že existují oblasti, kde naší činností ovlivňujeme i společnost kolem nás; máme jistý druh zodpovědnosti, který přesahuje i náš zájem o úspěšnost na poli ekonomiky. Tato zodpovědnost se dotýká oblastí jako je bezpečnost, životní prostředí, místo, kde pracujeme, a i naše role jakožto zaměstnavatele. 
Protože tuto širokou mezioborovou  zodpovědnost bereme velmi vážně, věříme, že mezi zaměstnanci dokážeme rozvinout ještě větší pocit hrdosti na firmu Keller.

Součást nadnárodního koncernu, který nabízí možnost mezinárodního kariérního růstu

KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. je pobočkou nadnárodního koncernu Keller Group, který působí ve více než 40-ti zemích světa na 6-ti kontinentech; ambiciózním a talentovaným lidem, kteří uvažují globálně a jsou ochotní cestovat, můžeme nabídnout možnost kariérního růstu na mezinárodní úrovni.

Keller India employees on site

Učící se firma

Zájem o spolupráci a neustálé zlepšování se nás činí učící se společností. A navíc trvalým vývojem a přesuny technologií mezi zeměmi a obchodními jednotkami umíme zajistit, že mají naši technici přístup k širokému spektru různých řešení a mohou si tak kontinuálně prohlubovat technické znalosti.

Společnost zaměřená na práci a i rodinu

Patříme do velké skupiny, přesto jsme orientovaní jak na práci tak na rodinu.

Být jiný

Náš přínos není mnohdy vidět, ale práce, kterou ve společnosti Keller děláme, ovlivňuje téměř každý aspekt moderního života. Po celém světě pomáháme budovat infrastrukturu napříč našimi komunitami.

Spravedlivé pracovní postupy

Vytváříme pracovní prostředí, které podporujeme každého zaměstnance výhradně na základě jeho zásluh a osobního výkonu; a to bez diskriminace a protiprávního jednání. Umíme ocenit rozmanitost a rozdíly; věříme, že kulturní integrace ve firmě nám pomáhá rozvíjet silnou, dynamickou a inovativní organizaci.