S ubývajícími plochami vhodnými pro zástavbu je stále nutnější se zaměřovat i na dosud nevyužívaná území, která je před vlastní výstavbou potřeba dekontaminovat. Keller je schopen Vám dodat vhodné řešení i pro tento typ prací a tím přispět k dalšímu využití takových pozemků.