Keller má v rámci energetického průmyslu velké zkušenosti s cenově efektivním řešením v oboru speciálního zakládání.

Příklady řešení pro tento sektor

Pro tepelné, vodní, jaderné, větrné či solární elektrárny a to včetně distribuční sítě můžeme navrhnout a realizovat geotechnické řešení, které bude vyhovovat Vašim požadavkům
Posádky a stroje se dostanou téměř do všech lokalit od uhelných dolů až po sloupy elektrického vedení na horách
Naše technologie zlepšování základových podmínek Vám umožní postavit Váš projekt i v místech, kde se nenacházejí vhodné zeminy pro takovou konstrukci
Naše práce provádíme s ohledem na bezpečnost při práci v blízkosti elektráren či distribučních cest
Náš systém kontroly kvality pomáhá zjišťovat, že budovaná konstrukce splňuje veškeré požadavky
S respektem plníme bezpečností pokyny na stavbách v areálu elektráren