Piloty CFA jsou typem vrtaných velkoprůměrových pilot betonovaných na místě. Jsou vrtány a betonovány v jednom kontinuálním kroku a umožňují tak mnohem větší rychlost provádění než u klasických vrtaných pilot. Pažení vrtu je zajištěno pomocí vrtaného materiálu ponechaného na spirále vrtáku. Pilota je betonována při vytahování spirálového vrtáku přes jeho dutý dřík. Výztuž piloty je pak vkládána do čerstvého betonu. 

CFA piloty

Běžné využití

Zakládání různých objektů
Zajištění stavebních jam včetně kombinace s horninovými kotvami nebo hřebíkováním
Zajištění násypů a sesuvů svahů
Infrastrukturní projekty jako jsou tunely, mostní konstrukce či protipovodňová ochrana

Proces

CFA piloty jsou zhotovovány pomocí průběžného spirálového vrtáku. Po dovrtání vrtu piloty na požadovanou hloubku je vrták vytahován za současné betonáže těla piloty čerpadlem betonu přes dutý dřík vrtáku. Výztuž piloty je osazena do čerstvého betonu. CFA piloty jsou vyztuženy buď jen v hlavě piloty nebo jsou vyztuženy průběžnou výztuží. V případě potřeby je armokoš piloty osazen pomocí příložného vibrátoru. 

Výhody

Přenos velkých tlakových, tahových i vodorovných zatížení
Různé průměry 400 až 1 100 mm
Realizace do hloubek přes 20 m
Bez vibrací
Malá hlučnost

Kontrola kvality

Detailní kontrola prováděcího procesu je nezbytná pro zajištění nejvyšší kvality pilotové konstrukce.

Všechny vrtné soupravy jsou vybaveny nejmodernějšími nástroji, které sledují všechny výrobní parametry piloty, např. délku vrtu, kroutící moment, rychlost vytahování vrtného nářadí, tlak a množství betonu. Výsledkem tohoto monitoringu je pak protokol piloty samostatně zpracovaný pro každou pilotu s označením piloty, časem a datem zhotovení piloty.

Za účelem zajištění kvality mohou být požadovány zkoušky vstupních materiálů, testy integrity pilot, případně zatěžovací zkoušky pilot. Výběr zkušebních metod je dán požadavky projektanta, případně objednatele a investora stavby.