SBMA kotvy jsou typem horninových kotev, kdy je do jednoho vrtu osazeno více kotevních lan s odstupňovaným kořenem.

Kotvy – SBMA

Běžné využití

Zajištění stavebních jam
Dočasná nebo trvalá stabilizace svahů
Mohou být prováděny ve všech typech zemin, ale především jsou vhodné do měkkých až tuhých zemin

Proces

Provede se stabilní vrt o požadovaném průměru a do požadované hloubky, který se ode dna vyplní cementovou suspenzí a do kterého se vloží kotevní prvek (tyč nebo lana o požadované volné a kořenové délce). V případě potřeby se provede injektáž po několika hodinách. Následně je instalována kotevní hlava a kotva se napne hydraulickým lisem.

Výhody

Vyšší únosnost (20-50%) ve stejných geologických podmínkách

Kontrola kvality

Společnost Keller provádí kotvení mnoho let, průběžně vyvíjí techniku pro dosažení vyšších výkonů, testování a monitoring k zajištění vysoké kvality provádění