Během výstavby bývá často nevyhnutelné zajistit stěny výkopu a zaručit, aby stavební práce nepoškodily okolní budovy nebo infrastrukturu. Keller nabízí různá řešení zajištění i velmi komplikovaných stavebních jam.