Keller řeší projekty v téměř všech zemích světa, přičemž stavby s mezinárodním zastoupením nejsou vůbec žádnou výjimkou.

Projekt SMS2a drží ale nový rekord.

Dvacet zaměstnanců na stavbě a i kolem stavby naší dceřinné společnosti Keller Geoteknikk AS v Oslo tvoří tým, ve kterém je zastoupeno 10 různých národností.

Naše obchodní jednotka “Jihovýchodní Evropa + severské země” (SEN) byla vždycky právem hrdá na různorodé a multikulturní složení svého osazenstva. Jen v této obchodní jednotce je Keller zastoupen v devíti zemích, ve kterých se hovoří i více jazyky – např. ve Švýcarsku se používají čtyři jazyky: němčina, francouzštině, italština a rétorománština. A když se v lednu 2020 stalo Norsko, Švédsko a Finsko součástí obchodní jednotky, mohli jsme se v jejím rámci pozdravit ještě ve více řečech než doposud.

Různorodá pracovní síla, různorodé schopnosti

I tým projektantů je různorodý. Jen sedm osob z téměř dvaceti má norský pas. Ostatní pocházejí z devíti různých zemí světa: Rakouska, Německa, Řecka, Keni, Litvy, Polska, Filipín, Turecka a USA.

"Vy všichni pocházíte nejen z odlišného kulturního prostředí, ale máte i různorodé pracovní schopnosti, které je možné u takto náročného projektu velmi dobře využít a které se skvěle doplňují. Jedno však máte společné: Všichni patříte do rodiny Keller", říká Dominik Gächter, oblastní manažer v Norsku.

Nová železniční trať

V rámci projektu SMS2a zajišťuje Keller stavební jámu metodou DDSM (Dry Deep Earth Mixing) pro novou železniční trať, která bude dlouhá asi 10 km a povede přes město Moss. Kvůli zlepšení jílovitého podloží, které v Norsku a Švédsku rozšířené, byly použity různé technologie včetně tryskové injektáže.

Při realizaci tohoto zajímavého projektu bude mít celý tým pod vedením Dominika Gächtera určitě hodně příležitostí naučit se mnohému díky různorodému kulturnímu a jazykovému prostředí jak v soukromí tak v práci.