Velkoprůměrové piloty jsou velmi efektivní základový prvek v přenosu zatížení a minimalizaci sedání. Navrhují se jako samostatné nebo ve skupinách.  Používají se také k zajištění stavebních jam, jako rozpuštěné (s velkou osovou vzdáleností), tečné a převrtávané (přeřezávané) pilotové stěny.

Vrtané piloty a pilotové stěny

Běžné využití

Mohou být využity pro založení objektů, zajištění hlubokých stavebních jam nebo stejně tak ke stabilizaci a zajištění svahů
Velkoprůměrové vrtané piloty mohou být použity v různých projektech infrastruktury, jako je výstavba tunelů, silnic, mostů, stejně jako při výstavbě protipovodňových opatření
Osvědčené způsoby zajištění stavebních jam, také jam přilehlých k sousedním objektům (budovám). Často se kombinují s dalšími prvky, jako jsou předpjaté kotvy, zemní hřebíky, sloupy Soilcrete® a různé rozpěrné systémy
Používají se rovněž k sanaci sesuvů svahů nebo k ochraně stávajících budov

Proces

Vrtný stroj za pomoci výkonné rotační hlavy provádí vrt, jehož plášť je pažený dočasnou pažicí kolonou skládanou ze segmentů (ocelových „rour“).

Vrtání probíhá způsobem těžby zeminy (vývrtku) z vrtu pomocí rotačního náběrového vrtáku. Po dokončení těžby se instaluje výztuž a vrt se zaplní betonem pomocí kolony sypákových rour či čerpadla na beton. Dočasné pažení vrtu se vytáhne pomocí výkonné rotační hlavy nebo alternativně pomocí hydraulického odpažovacího zařízení.

Výhody

Přenos velkých zatížení
Piloty různých průměrů od 620 do 1300 mm
Zajištění minimálního sedání a deformací
Minimální vibrace

Kontrola kvality

Velkoprůměrové vrtané piloty musí obvykle odolat velkému vnějšímu i vnitřnímu zatížení, a proto používáme různé metody pro zajištění kvality pilot. To zahrnuje zatěžovací zkoušky pilot, digitální záznam a protokolování parametrů provádění a kontroly integrity dříku pilot.