Duktilní piloty Keller (KDP) mají širokou možnost použití v oblasti hlubinného zakládání např. bytových a průmyslových staveb, mostních podpěr nebo při stabilizaci svahů.

Duktilní piloty Keller (KDP)

Běžné využití

Pozemní stavby
Průmyslové stavby
Zakládání potrubních vedení
Stavby mostů
Bytové domy
Stabilizace svahů

Proces

Po zřízení pracovní plošiny jsou v prvním kroku umístěny tzv. beranicí botky na body, kde budou piloty instalovány. Samotná pilota se skládá z litinových trubek skladebné délky 5 m průměru 118 až 170 mm s rozšířenou kónickou hlavou (hrdlo) a se zúženou patou tak, aby do sebe jednotlivé trubky pevně zapadly.

KDP

První trubka je instalována právě přes botku, kdy díky tvaru botky je možné v průběhu beranění piloty zároveň injektovat prostor vzniklý mezi trubkou a stěnou otvoru roztlačeného beranicí botkou betonovou směsí a to od paty piloty vzhůru.

KDP

Pilotu lze libovolně nastavovat o další trubky a beranění je ukončeno při dosažení požadovaného beranicího kritéria.

Tímto procesem je možné vytvořit piloty o průměru mezi 200 mm až do 370 mm, přičemž výsledný průměr piloty je závislý nejen na velikosti beraněné botky, ale také na geologickém profilu. Bezprostředně po zaberaní piloty je instalována hlava piloty tvořená ocelovou roznášecí deskou.

Výhody

Prováděcí výkon až 800 m za pracovní směnu
Bezvývrtková metoda
Projektovaná zatížení piloty až 1.200 kN
Injektované a neinjektované piloty vhodné do proměnlivých geologických poměrů
Nenáročný a flexibilní systém pilot vhodný i pro malé stavební projekty
Cenově nenáročný způsob zakládání

Kontrola kvality

Společnost Keller má velmi bohaté zkušenosti s beraněním pilot, což může deklarovat několika miliony již zaberaněných pilot.

 

KDP

Únosnost pilot může být kontrolována beranicím kritériem, ze kterého lze následně i optimalizovat výsledné délky pilot. Beranicí kritérium společně se zpětnou analýzou může a taky deklaruje výslednou únosnost beraněné piloty. Jednou ze záruk, které umíme poskytnout, je provádění zkoušek na principu měření přetvoření pomocí optických vláken, ze kterých lze získat jak velikosti plášťového tření tak únosnost samotné paty piloty.