Keller nabízí v rámci komerčního sektoru geotechnická řešení jak pro existující objekty, tak pro nově plánovanou výstavbu kancelářských budov, hotelů, průmyslových hal, stadionů a mnoha dalších objektů.

Příklady řešení pro tento sektor

Zlepšení podloží se často využívá pro plošné zakládání staveb, pokud se v podloží nachází neúnosné zeminy
Při sedání stávající konstrukce můžeme objekt stabilizovat, podchytit nebo nadzvednout s minimálním zásahem do komerčního využití objektu
Pokud je projektováno hlubinné založení, navrhneme a realizujeme takové, které bude vhodné právě pro Váš projekt
Pracujeme efektivně, abychom naše práce dokončili dle dohodnutého harmonogramu a Váš projekt mohl začít fungovat včas