Zlepšení zemin
Zlepšení zemin

Metody zlepšování zemin se používají pro zvýšení únosnosti, omezení sedání a zlepšení geofyzikálních vlastností stávající zeminy.

Injektáže
Injektáže

Keller patří k předním dodavatelům všech druhů injektáží na světě. Využití injektáží pro stabilizaci objektu, jeho nadzvednutí nebo injektáž jádra přehrady.

Hlubinné zakládání
Hlubinné zakládání

Hlubinné zakládání je optimálním řešením pro málo únosné zeminy, které již nedokáží přenést požadované zatížení od budované konstrukce. Zatížení od horní stavby je bezpečně přenášeno do hlubších únosnějších zemin nebo skalního podloží.

Opěrné konstrukce
Opěrné konstrukce

Opěrné konstrukce zabraňují nechtěným pohybům zeminy. Pro jejich konstrukce lze využít i kombinací více geotechnických produktů. Využití pro zajištění nestabilního svahu či zajištění stavební jámy.

Hloubkové odvodnění
Hloubkové odvodnění

V územích s mělkou hladinou podzemní vody je třeba před výstavbou území odvodnit, neboť pod vodou stavět neumíme.