Keller má z různých dopravních staveb celosvětově velké zkušenosti s cenově efektivními a funkčními řešeními.

Příklady řešení pro tento sektor

Schopnost navrhnout efektivní řešení dokáže často investorovi ušetřit nemalé prostředky
Správné řešení musí reagovat na specifické podmínky projektu, jakými mohou být i stísněné prostorové podmínky městské zástavby