Deep Soil Mixing (DSM) je stále více používaná metoda ke zlepšení fyzikálních vlastností zemin a také k dosažení nižší propustnosti než má zemina v původním stavu.

Deep Soil Mixing (DSM) – mokrý proces

Běžné využití

Zlepšení základové půdy pod plošnými základy
Založení opěr a pilířů mostů, větrných elektráren
Stabilizace silničních a železničních násypů
Stabilizace svahů
Zajištění stavebních jam
Snížení vlhkosti zemin
Těsnicí stěny
Úpravy a sanace kontaminovaných zemin jejich kompletní stabilizací

Proces

Při mokrém procesu se speciální mísicí nářadí zaváděné do zeminy skládá z jedné nebo vícenásobné mísicí kolony (tyče), lopatek a vrtných břitů (korunky). Penetrace (směr dolů) a vytahování mísicí kolony je doplňováno tekutou cementovou suspenzí z trysek umístěných ve vrtné korunce a v případě potřeby většího průměru pilíře i podél mísicích lopatek.

Mísicím nářadím lze opakovaně pohybovat nahoru a dolů pilířem ke zlepšení homogenity výsledného kompozitu. Je tím zajištěno dokonalé promísení tekuté směsi pojiva (suspenze) se zeminou.

Výhody

Bezvibrační technologie
Šetrná k životnímu prostředí
Minimum vývrtku
Práce lze provádět i při nízkých teplotách
Ekonomická metoda
Možná náhrada dražších metod hlubinného zakládání
Flexibilita použití
Rychlost provádění

Kontrola kvality

Z protokolů o instalaci pilířů a z výsledků laboratorních a polních zkoušek jsou získávána data ke kontrole kvality a pro rizikovou analýzu. Každý pilíř je dokumentován protokolem, který zahrnuje identifikaci prvku, druh mísicího nářadí, hloubku pilíře (mísení), dobu mísení, specifikaci suspenze, množství suspenze, injektážní tlak, rychlost otáčení mísicí kolony a počet jejího ponoření a vytažení.

Pro testování jsou obvykle odebrány vzorky stabilizované zeminy z ještě čerstvého pilíře. Je také možné využít některou kvalitní metodu jádrového vrtání nebo polních zkoušek pro získání vzorků a ověřit integritu, homogenitu a pevnost DSM pilíře. Výběr vhodných ověřovacích metod závisí na jejich relevantnosti, přesnosti a použitelnosti ve vztahu k účelu a charakteru úpravy zeminy a projektovaným parametrům stabilizované zeminy.