Při budování staveb a infrastruktury je v mnohých případech nutné zvýšit únosnost podloží. Pro bezpečné přenesení zatížení do únosných vrstev podloží se využívá zlepšování vlastností zemin nebo hlubinné zakládání objektů.