Zlepšování základové půdy
Zlepšování základové půdy

Přenos zatížení do hlubších únosnějších vrstev zeminy

Zajištění stavební jámy
Zajištění a pažení stavebních jam

Umožňuje stabilní výkop a zabraňuje pohybu či poškození okolních budov či infrastruktury

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí

Ochrana podzemních vod a sanace zeminy od kontaminovaných látek.

Těsnicí konstrukce
Podzemní těsnicí stěny

Ochrana před nežádoucím přítokem vody

Sanace sesuvů
Sanace sesuvů

Zajištění stability zeminy ve svazích