Metoda Soilfrac® se používá v případě nutnosti minimalizovat sedání způsobené výstavbou podzemních děl nebo vrátit do původního stavu stavební objekty postižené sedáním. Několikanásobným injektováním je dosaženo zlepšení jakékoliv zeminy a v případě potřeby je možné provádět i řízené zdvihy.

Soilfrac®

Běžné využití

Řízené zdvihání objektů
Sanace existujícího založení

Proces

V určeném prostoru se nejprve osadí injektážní trubky opatřené pryžovými manžetami. Následná injektáž je prováděna pomocí obturátoru, který utěsní prostor v injektážní trubce nad a pod manžetou a přes jednotlivé manžety se pak dle požadavků projektu injektuje buď jednou nebo vícenásobně. V zemině je tak vytvořena řada trhlin (fracs) vyplněných injektážní směsí, která postupně zatvrdne. 

Opakováním procesu injektáže se tvoří v zemině clony bránící jejímu rozpínání do stran, čímž lze dosáhnout i nadzdvižení objektu.

Výhody

Nenápadnost; tuto metodu lze využít při sanaci škod nebo podzemních děl bez přímého přístupu k postiženým stavebním objektům
Funkce přímé kontroly za pomoci efektivního monitorovacího systému
Cílené zdvihání stavebních objektů nebo jejich částí z důvodu sanace škod způsobených sedáním

Kontrola kvality

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme byli schopni vyvinout vrtné a elektronicky řízené injektážní systémy, které propojují proces injektáže a její monitoring v reálném čase. Souběžně s injektáží je možné znázorňovat data v trojrozměrných grafech a shromažďovat tak výstupní informace.