Štětovnice – ocelové profily různých průřezů nejčastěji ve tvaru U, např. typu LARSEN (larzenky).

Keller rig installing sheet piles

Běžné využití

Pažení výkopu při výstavbě podzemních garáží, čerpacích jímek, sklepů, atd.
Bariéra přítoku spodní vody
Jímky pro jezy, mostní podpěry v toku
Nábřežní zdi

Proces

Štětovnice se svisle vhánějí do zeminy beraněním nebo vibrací. Modernější vibrační technologie usnadňuje postup tím, že sníží tření mezi zeminou a štětovnicí, někdy se navíc k patě štětovnice přivádí výplach. Při nepřekonatelném odporu zemin se štětovnice zapouštějí do rýhy vyhloubené bagrem, drapákem, frézou, vyplněné jílocementem nebo se zemina rozruší vrtáním. Beranidlo, příp. vibroberanidlo, je vedeno nebo volně zavěšeno na rameni nosiče.

Výhody

Udržitelná technologie díky možnému opětovnému používání profilů
Variabilita typů a délek
Okamžité zapažení během výkopu
Dlouhodobé využití trvalých štětových stěn

Kontrola kvality

Firma Keller disponuje dlouholetými zkušenostmi s prováděním této technologie. Speciálně vyvinuté pracovní postupy v kombinaci s přísnou kontrolou prováděných prací jsou dlouholetou zárukou kvality provádění.