Hloubkové vibrační zhutňování je metoda zlepšení základové půdy, která zvyšuje ulehlost nesoudržných hrubozrnných zemin pomocí hloubkového vibrátoru. Tato metoda, kterou vyvinul Keller ve třicátých letech minulého století, byla od té doby využita i v České republice na mnoha projektech.

Hloubkové vibrační zhutňování

Běžné využití

Zvýšení únosnosti základové půdy umožňující zmenšení velikosti základů
Redukce sedání základů
Zvýšení mechanicko-deformačních parametrů základové půdy
Snížení dynamické odezvy základové půdy
Snížení rizika sufoze základové půdy
Snížení propustnosti základové půdy

Proces

Vibrátor zavěšený na pásovém nosiči (nebo jeřábu) je za pomoci vibrací, přítlaku nosiče a vodního výplachu zapouštěn do podloží. Energie z vibrací snižuje „soudržnost“ mezi zrny zeminy a dochází tak k jejich přeskupení do těsnějšího uložení. Kolem vibrátoru se tvoří trychtýřovitá prohlubeň, která se z povrchu zasypává štěrkopískovým zásypem, aby se doplnilo vzniklé snížení objemu zeminy. Zhutňování probíhá zdola nahoru. Postupně se přidává více štěrkopískového zásypu, který je v jednotlivých krocích hutněn povytahováním a zapouštěním vibrátoru až po dosažení povrchu terénu.

Požadovaná hloubka zlepšení základové půdy je stanovena individuálně pro každý projekt.

Vibrační soupravy jsou vybaveny integrovaným palubním systémem sběru dat. Tato data, jako je dosažená intenzita elektrického proudu, rychlost zdvihu vibrátoru nebo hloubka lze poté zaznamenat a zobrazit v reálném čase společně se stanovenými cílovými hodnotami na monitoru obsluhy v kabině stroje. Tímto způsobem může obsluha stroje opravit jakékoli odchylky přímo během procesu provádění, aby bylo dosaženo požadavků projektu.

Výhody

Univerzální metoda zlepšení hrubozrnných zemin, kterou lze přizpůsobit geologickým podmínkám a požadavkům na základy
Nabízí ekonomické řešení pro zlepšení základové půdy
Lze provést téměř do jakékoliv hloubky
Relativně rychlá realizace, takže následné stavební práce mohou být provedeny v krátkém časovém odstupu
Zlepšená základová půda pak umožňuje provedení standardních plošných základových konstrukcí (patky, pasy, desky), což může vést k úsporám
Šetrná technologie k životnímu prostředí, protože používá přírodní a místní (in situ) materiály
Extrémně tichá s nízkými vibracemi
Během procesu provádění je nutné odstranit jen malé množství zeminy, což minimalizuje náklady na likvidaci odpadu (vývrtku) proti technologii vrtaných pilot

Kontrola kvality

Vibrační zařízení, které používáme, je navrženo a vyrobeno našim vlastním firemním výrobcem výhradně pro použití společnostmi koncernu Keller. Interní software pro řízení kvality výroby umožňuje shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a ověřit stav prováděného (probíhajícího) zlepšování základové půdy.

Během procesu hutnění se automaticky zaznamenává celá řada výrobních parametrů jako je hloubka, spotřeba energie (el. proud), aktivační (tlaková) síla, pohyb (posuv) vibrátoru, datum a čas i číslo prvku.

K ověření výrobních parametrů zlepšení zemin v podzákladí lze také použít polních zkoušek (testovacích polí) spolu se statickými zatěžovacími zkouškami, resp. zkouškami deformačních parametrů vylepšené základové půdy.