Podchytávání objektů zajišťuje dodatečně podporu stávajících základů, které nejsou schopny bezpečně přenést stávající či budoucí zatížení. Keller nabízí vhodné řešení pro úpravu nevyhovujících konstrukcí.