Větší stavební projekty často zahrnují práce pod hladinu podzemní vody. V takovém případě je nutné zabránit průniku podzemní vody a právě k tomuto účelu se využívají technologie speciálního zakládání – podzemní těsnicí stěny: vibrované, injektované, vrtané, štětovnicové nebo z Deep Soil Mixing.