Keller používá efektivní metodu dynamického zhutňování – RIC (Rapid Impact Compaction) při nasazení soupravy velikosti většího bagru, které pomocí impactoru na krátké lafetě vybuzují svislé dynamické rázy ocelovou deskou průměru až cca 1,5 m hmotnosti až 12 tun do podloží a tím je zhutňují.

Keller rig performing rapid impact compaction

Běžné využití

Zvýšení únosnosti
Snížení sedání

Proces

Jedná se o zhutňování zemin rázem opakovaným spouštěním těžkého tělesa, většinou desky, volným pádem z výšky, z výložníku nosiče, na zem. Toto ubíjení zemin probíhá v obrysu projektované základové konstrukce nebo celoplošně pod objektem, např. v trase komunikace, silniční nebo letištní plochy, čímž se dosáhne zlepšení základové půdy. Užívá se ke zhutnění navážek nebo zhutnění skládek, aby se na nich mohlo stavět.

RIC
RIC

Výhody

Zhutňování neulehlých, stlačitelných zemin
Ekonomická metoda při zlepšení základové půdy do hloubky 3-4 m

Kontrola kvality

Firma Keller disponuje dlouholetými zkušenostmi s prováděním této technologie. Speciálně vyvinuté pracovní postupy v kombinaci s přísnou kontrolou prováděných prací jsou dlouholetou zárukou kvality provádění.