Provozovatelem a majitelem těchto webových stránek (dále "webové stránky") je společnost KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. (dále i "Keller", "my"). Keller je dceřinou společností Keller Group plc.

Seznamte se prosím pečlivě s podmínkami používání webových stránek. Dalším používáním webových stránek s nimi vyjadřujete svůj souhlas. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky používání dle svého uvážení kdykoliv změnit nebo upravit a provedené změny zde zveřejnit. Proto Vám doporučujeme podmínky používání pravidelně pročítat. Dalším používáním webových stránek po uveřejnění změn tyto změny akceptujete a souhlasíte s nimi.

Pokud s podmínkami používání webových stránek nesouhlasíte, nesmíte je dále používat.

Informace uvedené na webových stránkách dává k dispozici naše společnost, pokud není uvedeno jinak. Snažíme se velmi pečlivě a pozorně o zveřejňování příp. pravidelnou aktualizaci korektních informací. I přesto není možné převzít záruku za nepřesnost či neúplnost uvedených informací. Jakákoliv záruka za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z používání těchto webových stránek se vylučuje, leda by byl prokázán úmysl nebo hrubé porušení. Není možné se spoléhat výhradně na informace uvedené na těchto webových stránkách. Zároveň si musíte uvědomit, že musíte pro ověření zde uvedených informací podniknout vhodné kroky dříve než tyto informace využijete pro vlastní účely.

Webové stránky publikujeme v podobě "jak stojí a běží" bez jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky za jejich funkčnost, přesnost informací, produktů či služeb na nich uvedených (pokud mohou být takové záruky podle příslušně platných právních předpisů vyloučeny). Je-li to právně přípustné, neručíme za ztráty ani škody, které vyplývají z používání webových stránek vzniklých ať přímo či nepřímo (včetně přímých či nepřímých ztrát v zisku a to bez omezení) nebo za jiné incidenty.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nebo na webových stránkách s nimi propojenými nejsou výzvou k nákupu či investici do akcií, cenných papírů nebo jiných produktů. Tyto informace nevyzývají ani k jednání se společností Keller Group plc. nebo k uzavření jakékoliv smlouvy s touto společností či jinou její pobočkou. Poskytnuté informace nesmí být součástí investičního rozhodnutí. V tomto směru je vždy nutné vyhledat odborného poradce.

Výkonnost Keller Group plc. nebo jakékoliv jiné společnosti uvedené na webových stránkách v minulosti nelze považovat za ukazatel budoucího vývoje. Hodnota akcií a jejich výnosů může padat nebo růst a investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Odkaz na výrobek nebo službu, který uvádíme nebo budeme uvádět my či jiná společnost, neznamená, že je takový výrobek nebo služba kdykoliv k dispozici. Uvedené výrobky nebo služby je možné kdykoliv změnit nebo upravit, a to bez předchozího upozornění.

Autorská práva ke vzhledu a obsahu webových stránek vlastní společnost Keller Group plc. respektive Keller – speciální zakládání, spol. s r o.  Texty, obrázky a fotografie, grafika, zvuky, animace a videa stejně jako struktura webových stránek www.keller-cz.com podléhá ochraně autorským zákonem, pokud není uvedeno jinak, a to odkazem na vlastnictví třetích stran. Obrázky, obchodní a ochranné známky jsou také chráněny zákonem na ochranu duševního vlastnictví nebo jinými obdobnými zákony a nesmí být reprodukovány nebo použity bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka práv. Pokud není na některém místě webových stránek uvedeno jinak, je možné jejich část kopírovat pro soukromé účely za předpokladu, že takové kopie budou obsahovat všechny relevantní odkazy ohledně vlastnictví a/nebo vyloučení odpovědnosti. Jakékoliv jiné použití není přípustné. Obsah webových stránek nesmí být kopírován, dále šířen, upravován  nebo předáván třetím stranám pro komerční účely. Upozorňujeme, že obrázky a fotografie, grafika, animace atd. zobrazené na webových stránkách částečně podléhají autorskému zákonu třetích stran.

KELLER– speciální zakládání, spol. s r.o. nepřebírá zodpovědnost za obsah internetových stránek provozovaných třetí osobou, pokud se na tyto internetové stránky dostanete odkazem z našich webových stránek. Nejsme zodpovědní za obsah jiných webových stránek, na které jste se dostali přes naše webové stránky nebo jste na ně z nich byli odkázáni. Neručíme za ztráty nebo škody, které Vám tak vzniknou.

Pokud místně příslušný soud shledá část těchto podmínek neplatnými, protiprávními nebo nevymahatelnými, bude dotčená část prohlášena za neplatnou. Veškeré ostatní podmínky zůstanou i nadále v plné platnosti.