V neúnosných zeminách bývá nutné využít prvky hlubinného založení, které přenesou zatížení do hlubších únosných vrstev nebo skalního podloží. Keller nabízí vhodné řešení hlubinného založení pro Váš projekt, ať už se jedná o novostavbu nebo přístavbu stávajícího objektu.