Snažíme se přispívat k udržitelnému rozvoji, abychom mohli snižovat případné nežádoucí  dopady našeho podnikání. Zároveň spolupracujeme s našimi zákazníky i obchodními partnery.

Co pro nás udržitelnost znamená

Systém „4 P“ definuje, co přesně pro nás udržitelnost znamená:

Náš závazek k tématu udržitelnost

Organizace spojených národů ve věci udržitelného rozvoje (SDGs) stanovila cíle pro řešení velkých výzev světa a nalezení společného jazyka v tomto tématu. 

Nabízejí také užitečný rámec pro chápání skutečnosti, jak mohou k tématu přispívat projekty a aktivity společnosti Keller. 

Domníváme se, že můžeme ve velké míře ovlivnit osm následujících cílů, které velmi úzce souvisejí s našim podnikáním.

Naše vedoucí úloha

Keller je celosvětový lídr v oblasti speciálního zakládání. Každý den žijí a pracují lidé na místech, kde jsme předtím pracovali i my. 

Nejlepší řešení 

Naše technologie je možné využívat jednotlivě nebo v kombinaci, a proto umíme zvládnout i opravdu velké výzvy. Dokážeme se zákazníky najít řešení v rámci celého sektoru stavebnictví – od průmyslových staveb přes developerské projekty, infrastrukturu až po projekty v rámci ochrany životního prostředí.  

Global strength and local focus – naše motto nás odlišuje. Znalosti místních poměrů a lokálních trhů nám umožňují lépe reagovat na specifické technické požadavky daného místa. Mezinárodní struktura a globální propojení - můžeme se spolehnout na největší odborníky oboru napříč celou firmou a dokážeme Vám tak nabídnout optimální řešení. 

Více než 10.000 pracovníků šesti kontinentů světa má možnosti, zkušenosti, znalosti a finanční stabilitu, aby Váš projekt dokázalo rychle, bezpečně a úspěšně dotáhnout do cíle. 

Spojením globálních zdrojů a místních zkušeností můžeme nabídnout zákazníkům spolehlivou podporu u velkých projektů. Ale ani tak neztrácíme přehled o menších lokálních projektech. Každý rok zvládáme realizovat přibližně 7 000 projektů.

Kontinuální vzdělávání v oboru geotechnika 

Jsme hrdí na vedoucí úlohu, kterou v geotechnice, rozvoji a předávání znalostí tohoto oboru v celosvětovém měřítku máme. Mnozí zaměstnanci zastávají klíčové role v profesních organizacích po celém světě a podílejí se na tvorbě směrnic, norem a jiných závazných dokumentů. 

Místní pobočky sdílejí kontinuálně znalosti se zaměstnanci, kolegy, zákazníky a obchodními partnery publikováním technických informací nebo pořádáním školení či konferencí. Tento způsob práce představuje jedinečnou možnost zaměstnanců, jak dosáhnout individuálního uznání vlastní práce a získat za to i mimořádné ocenění.

Partnerství se vzdělávacími institucemi 

Zaměstnanci naší společnosti jsou v úzkém kontaktu s partnerskými univerzitami, se kterými sdílíme cenné informace. 

Koncern Keller Group spolupracuje mj. s britskou univerzitou University of Surrey na vědeckém projektu, jehož cílem je identifikovat a prosazovat udržitelnost v našich provozech. 

A Keller rig on the Sallanches project

Geotechnická řešení

Příspěvek oboru geotechnika ke snížení produkce emisí a odpadů v pracovním prostředí
Příspěvek oboru geotechnika ke snížení produkce emisí a odpadů v pracovním prostředí
Příspěvek oboru geotechnika ke snížení produkce emisí a odpadů v pracovním prostředí
Příspěvek oboru geotechnika ke snížení produkce emisí a odpadů v pracovním prostředí
Zjistit více