V rámci stavebnictví jsme se zavázali udržovat trvalý profit i růst a zároveň pozitivně přispívat do sociální, ekonomické a environmentální oblasti.

Dosahujeme toho tak, že

  • Zajišťujeme, aby naši zákazníci a zaměstnanci chápali svůj vlastní přínos k trvale udržitelnému hospodářství, inovaci a sdílení zkušeností
  • Minimalizujeme náš vliv na životní prostředí v souladu s místními zákony a požadavky zákazníků přijetím systematických opatření na kontrolu úniků nežádoucích látek, znečišťování okolního prostředí a k odpadovému hospodářství
  • Pokud je to možné, snažíme se objednávat materiál, zboží a služby z udržitelných zdrojů s ohledem na různorodost dodavatelů, spravedlivé pracovní vztahy a životní prostředí stejně jako s přihlédnutím k sociálním a etickým kritériím
  • Stanovujeme si měřitelné cíle a klíčové ukazatele (KPI) pro oblast našeho podnikání
  • Poskytujeme pravidelně informace o našem pokroku v porovnání s celkovými cíli a sdílíme naše úspěchy a zkušenosti.