Hřebíkování používá do maloprofilových vrtů osazené tahové ocelové prvky (hřebíky). Těmito prvky vyztužená zemina poté tvoří tížnou opěrnou stěnu trvalého nebo dočasného charakteru.

Hřebíkování – zemní hřebíky

Běžné využití

Stabilizace svahů
Zajištění výkopů
Sanace existujících opěrných stěn

Proces

Hřebíkovaní probíhá obvykle ve fázích souběžně s postupujícím výkopem po jedno až dvoumetrových výškových etážích. Po odkopání vrstvy zeminy probíhá téměř horizontální vrtání děr v rastru jeden až dva metry od sebe. Následuje osazování tahových prvků a jejich injektáž. Na povrch odkopu resp. svahu se posléze osadí odvodňovací vrstva, kterou pak překryje stříkaný beton běžně vyztužený KARI sítí. Místo stříkaného betonu lze také povrch svahu opatřit prefabrikovanými železobetonovými prvky. Na závěr etapy se na tažené prvky nainstalují ocelové roznášecí desky. Následuje odkop další úrovně (etáže) a celý proces se opakuje až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované hloubky výkopu.

Výhody

Malé rozměry stavební mechanizace umožňují práci i na staveništích těžko přístupných a také s omezeným pracovním prostorem
Ekonomické a časově efektivní řešení oproti jiným druhům pažení výkopu
Možnost použití u existujících stěn a strmých svahů s pomocí mechanizace zavěšené na jeřáb
Možnost realizace souběžně s prováděním zemních prací

Kontrola kvality

Firma Keller má s metodou hřebíkovaní desítky let zkušeností, v jejichž průběhu vyvinula specializovaná vybavení a pracovní postupy, které zaručují konzistentní výsledky.