Vertikální drény se často používají pro konsolidaci měkkých zemin ve spojení s přitěžovacími násypy nebo ke zkrácení doby výstavby resp. urychlení sedání plošných základů na měkkých základových půdách.

Vertikální prefabrikované drény

Běžné využití

Obvykle se používají v měkkých jemnozrnných zeminách, jako jsou jíly, naplaveniny, rašeliny, kaly a důlní hlušiny, které mají velký objem pórů a jsou obvykle nasycené vodou
Urychlení odvedení přebytečné vody z póru zeminy
Snížení doby konsolidace měkkých zemin

Proces

Vertikální prefabrikované drény  sestávají z umělohmotného pásu, který  vytváří průtokové cesty pro odvedení vody z hloubky k povrchu terénu. Pružné jádro je obvykle vyrobeno z polypropylenu, kdy obě jeho strany zajišťují prostřednictvím drážek „tok“ vody. Jádro je obaleno silnou a odolnou geotextílií s vynikajícími filtračními vlastnostmi, která umožňuje volný přístup pórové vody k jádru. Filtrační tkanina také zabrání zanesení drénu jemnými částicemi z okolních zemin.

Před instalací se na spodním konci vertikálního drénu upevní ztratná kotevní ocelová patka (deska). Následně je drén s kotevní patkou zatlačován do zeminy do předepsané hloubky pomocí vodicího ocelového profilu připevněného na lafetě soupravy, který chrání drén před poškozením během procesu jeho instalace. Zatlačením se spodní konec drénu přes patku ukotví v zemině, zatímco ocelový profil se vytahuje zpět směrem nahoru. Horní konec drénu je potom odříznut tak, že cca 30 cm vyčnívá nad povrch pracovní pláně. Na „nový“ spodní konec drénu vyčnívající z vodicího ocelového profilu soupravy je připevněna nová kotevní deska pro zatlačení dalšího drénu. Po dokončení vertikálních drénů je celá oblast překryta drenážní vrstvou a přitížena násypem tak, aby bylo dosaženo požadované konsolidace zeminy v podzákladí.

Drény
Drény

Výhody

Rychlost instalace drénu
Urychluje odvodnění a tím i následnou výstavbu

Kontrola kvality

  • Automatizovaný sběr dat pro zaznamenání všech parametrů instalace
  • Monitorování zkušební oblasti pro ověření předpokladů návrhu
  • Monitorování přítoků podzemní vody