Zabezpečení okolních objektů pomocí tryskové injektáže a mikropilot

Kolektor Brno

O projektu

Při budování kolektorové sítě pod náměstím Zelný trh a blízkými ulicemi bylo navrženo zabezpečení okolních resp. přiléhajících objektů pomocí svislých stěn z pilířů tryskové injektáže.

Zadání stavby

Právě stěny z pilířů tryskové injektáže měly zabránit šíření poklesové kotliny a s ní souvisejících deformací základových konstrukcí nad profilem ražených kolektorových štol. Pilíře se proto navíc vyztužovaly i ocelovými bezešvými trubkami.

Popis řešení

Za plného provozu v ulicích pěší zóny jsme realizovali pilíře průměru 900 mm v délkách do 6 m v osových vzdálenostech cca 1,2 m a dodatečně jsme do některých pak osazovali ocelové bezešvé trubky profilu 108/16 mm .

Před zahájením našich prací však bylo nutné odstranit povrchy chodníků nebo vozovky (dlažby apod.), obnažit kolizní inženýrské sítě, připravit průchodky pro bezpečné vrtání a opět povrch ulic zprovoznit. Teprve pak bylo možné zahájit injektážní a mikropilotážní práce.

Informace o projektu

Investor

Statutární město Brno

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

ŽS Brno, a.s.