Opěrné konstrukce
Opěrné konstrukce

Opěrné konstrukce zabraňují nechtěným pohybům zeminy. Pro jejich konstrukce lze využít i kombinací více geotechnických produktů. Využití pro zajištění nestabilního svahu či zajištění stavební jámy.