Hloubkové odvodnění
Hloubkové odvodnění

V územích s mělkou hladinou podzemní vody je třeba před výstavbou území odvodnit, neboť pod vodou stavět neumíme.