Úprava podloží mostu, provedení štěrkových vibrovaných pilířů.

Trmice

O projektu

V souvislosti s dostavbou úseku dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a státní hranicí naše společnost realizovala v letech 2004 a 2005 stavební práce na třech úsecích – přemostění budoucí dálnice, zajištění průzkumné tunelové šachty a zlepšení podloží dálničního náspu. V tomto regionu v 20. století probíhala v minulosti intenzivní těžba uhlí. Tato skutečnost vytváří velmi složité geologické podmínky pro výstavbu.

Zadání stavby

Úkolem naší firmy bylo snížit sedání podloží pod nově budovaným dálničním tělesem západně od obce Trmice. Tohoto cíle bylo dosaženo nahrazením části jílovité navážky vibrovanými štěrkovými pilíři.

Popis řešení

Celkem se jednalo o 3 381 ks štěrkových pilířů v pravidelných trojúhlelníkových rastrech o délce strany 1,5 m, pod okrajovými částmi tělesa násypu pak 1,95 m. Celková délka štěrkových pilířů činila téměř 25000 m.

Pilíře byly prováděny ponorným vibrátorem do předvrtů. Předvrtání bylo zajištěno kontinuálním spirálovým vrtákem.

Z termínových důvodů bylo nutné práce provádět dvěma soupravami ve dvousměnném provozu. Celkem se za jeden pracovní den provedlo až 960 m štěrkových pilířů!

Dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace v řádném termínu a tvoří jednu z významných referenčních staveb naší firmy. 

Informace o projektu

Investor

ŘSD ČR, a.s.

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

SSŽ, a.s.
Zakládání staveb, a.s.

Projektant

Keller