Sanace železničního násepu a geometrie koleje při zachování jednokolejného provozu.

Červený potok - 1

O projektu

V rámci optimalizace dvoukolejné železniční trati byl v roce 2010 rozšířen železniční násep výšky až 16 m, navazující bezprostředně na most. Po uvedení trati do provozu však byly sledovány výrazné deformace koleje způsobené sedáním náspu.

Pro zajištění dlouhodobé stability náspu délky cca 250 m byl způsob opravy projektantem volen s ohledem na požadavky výluky maximálně jedné ze dvou traťových kolejí a celkovou dobu výluky kratší než 90 dní.

 

 

Zadání stavby

Oprava železničního spodku spočívala v provedení vibrovaných štěrkových pilířů v pravidelném rastru 1,5 x 1,5 m pod každou kolejí do hloubky 13 až 15 m. Násep z armované zeminy v přechodové oblasti mostu byl stabilizován raženými litinovými DUCTILE pilotami délky až 17 m s roznášecími hlavicemi ze železobetonu.

Popis řešení

Naše společnost nejprve realizovala pažící mikrozáporovou stěnu v ose os kolejí tak, aby bylo možné bezpečně odebrat konstrukci železničního svršku mocnosti až 1,5 m v každé koleji. Po té jsme pak postupně v obou kolejích zhotovili 11 306 m štěrkových pilířů a 1 660 m DUCTILE pilot a přes všechna úskalí jsme dodrželi požadovaný termín dokončení a to 21 dní v každé koleji.

Informace o projektu

Investor

SŽDC

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

EUROVIA CS, a.s.