Investujeme do profesního a osobního růstu našich zaměstnanců, kterým nabízíme inspirativní pracovní prostředí ideální pro uplatnění jejich schopností a dovedností.

Školení a příležitost k dalšímu vzdělávání zaměstnanců není jen šance, jak získat něco navíc. Chápeme, že k práci patří nároky, odměny a podněty – proto nabízíme nové možnosti pro překonávání překážek a rozvoj dovedností. V této souvislosti se snažíme zajistit, aby se všichni zaměstnanci v každé obchodní jednotce mohli pravidelně vzdělávat a dále rozvíjet.

Jde o školení v otázkách technických, BOZP a kompetencí společně s kurzy řízení pro střední management.

Navíc ke všeobecným vzdělávacím programům pro různě zaměřené skupiny zaměstnanců jsou školení přizpůsobována konkrétním potřebám jednotlivců, které byly rozpoznány během pohovorů se zaměstnanci nebo při jejich širším hodnocení. Na mezinárodní úrovni nabízí Keller vlastní vzdělávací akademii pro projektové manažery.