Zaměstnanci jsou největším kapitálem. Zavázali jsme se k tomu vytvářet pracovního prostředí a firemní kulturu, která pomáhá zaměstnancům vydat ze sebe to nejlepší a zároveň činí společnost Keller úžasným místem pro práci.

Rovné příležitosti

Dáváme lidem práci a odměňujeme je výhradně na základě osobních zásluh a výkonu.

Jde zkrátka o to, chovat se fér. Je to i smyslem samotného obchodu: rovné příležitosti mužů a žen nám v dlouhodobém horizontu pomáhají hledat a najímat ty nejlepší zaměstnance, rozvíjet jejich potenciál a současně co nejlépe využívat jejich schopnosti a možnosti. 

Pestrost

V různorodosti lidí, znalostí a schopností je naše síla, která nám pomáhá získat to nejlepší. Díky širokému geografickému poli působnosti a snaze zaměstnávat místní vedoucí pracovníky jsme jako skupina kulturně velmi různorodí.

V této oblasti máme ale potenciál se zlepšovat. Pro další rozvoj jsme proto zavedli směrnice a plány, které nám v neustálém zlepšování pomáhají.

Šikana a diskriminace

Vytváříme pracovní prostředí bez diskriminace a šikany. 

Jednáme s lidmi s respektem a úctou a netolerujeme jednání nebo chování, které lze označit jako nezákonnou šikanu nebo diskriminaci. Všichni máme svou vlastní zodpovědnost v boji proti nezákonnému obtěžování a musíme podporovat ty, kteří tak činí.

Snažíme se respektovat místní tradice a kulturu a zachovávat velmi citlivý přístup, pokud je jisté jednání či chování pro jednu kulturu přijatelné, ale pro jinou neakceptovatelné.