Stavebnictví a geotechnika jako jeho součást mají výbornou pozici, neboť mohou těžit z rostoucí populace, počtu stavebních projektů na ochranu klimatu, pokračující výstavby měst a rozvíjející se infrastruktury. Existují však jisté limity na produkci uhlíku a odpadu; přírodní zdroje mají svou hranici, což povede ke koncentraci na lokální pracovní místa a sociální hodnoty. 

Společnosti mající nadhled nebudou jen pasivně čekat na vládní nařízení, ale budou vždy o krok dopředu. Mohou tak splnit požadavky zákazníků minimalizovat při nižších nákladech a emisích CO2  negativní dopady na životní prostředí. 

Keller má zkušenosti, Know-how a uvažuje inovačně, aby se k takovým výzvám uměl postavit co nejlépe.