Dočasné zajištění stavební jámy a hlubinné založení novostavby multifunkční budovy.

Stavební jáma

O projektu

Nejvyšší kontrolní úřad ČR zahájil v roce 2016 projekt výstavby svého nového sídla v pražských Holešovicích v místě bývalého pivovaru. Spolu s ním zde bude mít své sídlo také parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Objekt je rozdělen na dvě stavební části (křídla) vzájemně propojených podzemním podlažím. První část administrativního objektu má dvě podzemní podlaží a druhá část jedno podzemní podlaží.

Zadání stavby

Naše společnost měla za úkol provést dočasné zajištění stavební jámy a hlubinné založení novostavby multifunkční budovy. To bylo s ohledem na ekonomiku stavby a zastižené geologické podmínky navrženo jako záporová pažící konstrukce po celém jejím obvodu v délce 420 m.

Popis řešení

Záporové pažení s výdřevou bylo v částech, kde nebylo dovoleno zasahovat na sousední pozemky, navrženo jako rozepřené dočasnou ocelovou konstrukcí. Ve zbylých částech stavební jámy byla pažící konstrukce ukotvena dočasnými zemními kotvami, nebo byla provedena jako vetknutá. Na pažící stěny byly kladeny vysoké nároky na přesnost osazení jednotlivých prvků (výškové i prostorové) z důvodů následné betonáže novostavby, která byla budována jako „bílá vana“. 

Ve stavební jámě s jedním podzemním podlažím byly pro založení novostavby zhotoveny vrtané železobetonové piloty průměru 0,9 m a 1,2 m a vně stavební jámy bylo provedeno hlubinné založení stavebních věžových jeřábů. Hlubší část stavební jámy pak byla založena plošně na vrstvách ulehlých písků bez dalších prvků speciálního zakládání.

Společnost KELLER vyhověla klientovi v jeho vysokých nárocích na přesnost a rychlost provedení, a především ekonomickou stránku stavby svým operativním přístupem v komplikovaných okrajových podmínkách při prováděných pracích. Realizace levnějšího záporové pažení s výdřevou bylo totiž velmi komplikováno nestabilními písčitými polohami za jeho rubem. 

Výstavba nového sídla NKÚ, Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny je v Česku vůbec první veřejná stavební zakázka na výstavbu budovy zadaná na základě takzvané Žluté knihy FIDIC metodou „Design & Build“. Současně NKÚ stavělo nové sídlo pomocí metody BIM (tzv. Building Information Modelling), kdy digitální model stavby slouží jako databáze informací pro návrh, výstavbu i následný provoz budovy. Projekt navíc dbá na nejnižší náklady životního cyklu, které tak odpovídají standardům běžným pro moderní administrativní budovy. Zároveň se jedná o budovy s dlouhodobou životností, která odpovídá významu zde sídlících ústavních institucí.

Informace o projektu

Investor

Nejvyšší kontrolní úřad

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

PORR a.s.