Zajištění stavební jámy uvnitř stávajícího objektu haly.

Stavební jáma

O projektu

V rámci budování nové linky hydraulických lisů Schuler firmy KARSIT Hradec Králové jsme zajišťovali stavební jámu uvnitř stávající výrobní haly. Požadavkem byla její vodotěsnost, takže jsme využili štětovnic podpořených v části zemními kotvy a v části rozpěrným rámem. Dále byly jako založení nového objektu ze dna stavební jámy realizovány velkoprůměrové vrtané piloty a nad rámec zadání pak mikropiloty pod konstrukce pro obsluhu lisů.

Zadání stavby

Na základě podkladů a požadavků investora zajistila naše společnost realizační projektovou dokumentaci pro zajištění stavební jámy uvnitř stávající haly KARSIT Hradec Králové pro umístění linky hydraulických lisů a následně i vlastní zhotovení.

Popis řešení

Úroveň dna stavební jámy byla v hloubce 8 metrů a hladina podzemní vody pak v hloubce cca 4 metry pod úrovní podlahy stávající haly. Zajištění stavební jámy bylo řešeno dočasnou štětovnicovou stěnou typu Larsen délky 10 až 12 metrů s vrtanými zemními kotvami délky 14 m a ocelovými převázkami. 

Pro vlastní založení lisů uvnitř jámy byly zvoleny vrtané piloty Kelly průměru 880 mm, délek 8 až 10 metrů. Piloty byly vrtány těsně pod stropem stávající haly, čemuž musela být přesně výškově upravena pilotovací rovina a sjízdné rampy uvnitř jámy tak, aby nebyla narušena stávající střešní konstrukce objektu. Současně se však piloty realizovaly s hluchým vrtem délky cca 6 metrů, avšak výraznější nepřesnosti tímto handicapem nevznikly. Součástí projektu byly také mikropiloty typu GEWI délky 10 metrů pro založení železobetonové konstrukce pro dopravní obsluhu lisů vně stavební jámy. Ze strany Keller byla odvedena kvalitní projekční i realizační práce k plné spokojenosti zákazníka, kterého přesvědčila rychlost a originalita řešení vzniklých problémů a suchá stavební jáma.

 

Informace o projektu

Investor

KARSIT HOLDING, s.r.o.

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

KARSIT HOLDING, s.r.o.